Kanal: help [+ntr]

Sunucu: irc.chatortami.net

Aktif Kullanici Sayisi: 4

Karşılama Mesajı

Gozum.NET IRCd yard?m kanal?na ho?geldiniz. Lütfen arkada?lar?m?z?n sizlere söz hakk? vermesini bekleyin ve sorunuzu aç?k bir dille, mümkünse tek bir sat?rda sorun. Sorunuzun cevab?n? ald???n?zda kanaldan ç?kman?z rica olunur. Gozum.Net ho?sohbetler diler..