Kanal: islam [+ntr]

Sunucu: irc.chatortami.net

Aktif Kullanici Sayisi: 49

Karşılama Mesajı

Bir günah i?ledi?inde hemen tövbe et, insan suya dü?tü?ü için bo?ulmaz, ç?kamad??? için bo?ulur. ßy MaHo