Kanal: diyalog [+ntrVCTGfj]

Sunucu: irc.geveze.org

Aktif Kullanici Sayisi: 582

Karşılama Mesajı

Can?m Sana Yanl?? Ö?retmi?ler. Erkeklik ba?ka, Adaml?k Ba?ka. Erkeklik Cinsiyet ??i, Adaml?k Haysiyet ??i !