IrcORGTR

Kanal: dj [+ntrVTfj]

Sunucu: irc.mircone.com

Aktif Kullanici Sayisi: 4

Karşılama Mesajı

»»»»»»»»»» ArKADA?LAR Dj odas?nda sohbet etmek yasakt?r. Yay?n ald???n?z zaman Dj ekini alman?z Rica olunur »»»»»»»»»»