Kanal: starfm [+ntr]

Sunucu: irc.soyle.net

Aktif Kullanici Sayisi: 373

Karşılama Mesajı

#StarFM : Sesime Güveniyorum Dj Olabilirim mi Diyorsunuz , Kendime Güveniyorum , Sohbet i Sa?lar?m Yönetimde ( % ) Olmak istiyorum mu diyorsunuz. Bende Ailenizden Olmak istiyorum mu Diyorsunuz. O Halde #StarFMHelp Kanal?na Ba?vurman?z Yeterlidir.