IrcORGTR

Kanal: sohbet [+mntrVCTGfj]

Sunucu: webchat.sohbet.net

Aktif Kullanici Sayisi: 1023

Karşılama Mesajı

De?erli kullan?c?lar?m?z, global kanallar?m?zdan #Sohbet kanal? kiral?kt?r. Sohbet.NET de global kanal founderi olman?n farkl?l??? ve avantajlar? ile #Sohbet kanal?n? kiralamak isteyen kullan?c?lar?m?z #Sales kanal?ndaki sat?? sorumlusu arkada?lar?m?zla görü?ebilirler.